SZPITAL W LICZBACH

hospitalizacji
porad specjalistycznych
badan diagnostycznych
wyjazdow karetek
dane na podstawie roku 2019