PODSTAWOWE INFORMACJE


Dyrektor

Jan Karwowski
tel. (056) 4724160

Obsługa sekretariatu

Joanna Malinowska

tel.(056) 4742357, fax (056)4742358

e-mail: zoznowemiasto@wp.pl

Księgowość

Beata Rzymowska

Dorota Ćwiklińska

Iwona Gószkowska

tel. (056)4724140

Kadry

Renata Rynkowska

tel. (056) 4724169

RUM

Gabriela Milc
Justyna Siedlecka

tel. (056) 4724150

Zamówienia publiczne

Halina Lewandowska

tel. (056) 4724108

Insp. BHP

Alicja Prusakowska

tel. (056) 4724108

Statystyka

Bogumiła Cieszyńska

tel. (056) 4724147

Informatyk

Dariusz Goździewski

tel. (056) 4724166

print