Mocz do badania należy pobrać rano, po spoczynku nocnym, przestrzegając podanych niżej zasad:

1. Kupić jednorazowy, jałowy pojemnik (dostępny w aptece lub laboratorium)

2. Przy otwieraniu i zamykaniu pojemnika oraz pobieraniu moczu nie dotykać wewnętrznych ścianek pojemnika i pokrywki.

3. Okolice cewki moczowej dokładnie umyć ciepłą woda z mydłem. a następnie przetrzeć jałowym gazikiem

4. Rozpocząć oddawanie moczu do toalety. W połowie oddawania moczu podstawić jałowy pojemnik, napełnić go do ok 1/3 jego                    wysokości i odstawić, oddając resztę moczu do toalety.

5. Natychmiast po napełnieniu pojemnika zamknąć go nie dotykając wewnętrznej części pokrywki.

6. W ciągu 2 godzin od pobrania dostarczyć mocz do laboratorium.

Nie należy oddawać moczu do badania w czasie krwawienia miesiączkowego

Zanieczyszczenie próbki moczu może spowodować niewłaściwe leczenie lub konieczność powtórzenia badania. 

print