Oddział wewnętrzny

Oddział chorób wewnętrzny

Dane kontaktowe
Gabinet lekarski: 564724131
Sekretariat: 564724116
email: wewnetrzny@szpitalnml.pl

Ordynator :lek. Aleksandra Dembowska- Niścigorska

Pielęgniarka oddziałowa : Elżbieta Wanner

Personel lekarski:

lek. med Dembowska-Niścigorska Aleksandra
lek. med Urbańska Sylwia
lek. med Szpanelewska Elżbieta
lek. med Wojdon Katarzyna
lek. med Tomczyk Wiktor
lek. med Witkowski Paweł

Personel pielęgniarski:

Domżalska Karolina, Florkowska Ewa, Gawińska Iwona, Gryza Elżbieta,
Gumińska Beata, Kalinowska Justyna, Klejnowska Maria, Michalak Jolanta, Milewska Renata, Oczkowska Małgorzata, Osmańska Bernadeta, Ponczkowska Teresa, Siemiątkowska Wiesława, Smolińska Jolanta, Stawiarska Anna, Steinborn Bożena, Sulej Jolanta, Świniarska Bogusława, Tomaszewski Sławomir, Wanner Elżbieta, Żegunia Małgorzata

Opiekun medyczny:
Bonisławska Urszula, Granica Renata, Mazurewicz Teresa
Dietetyk:
Ząbkiewicz Ewa
Obsługa sekretariatu:
Schramm Katarzyna, Światły Danuta
Sanitariusz:
Zieliński Janusz

Oddział chorób wewnętrznych dysponuje trzydziestoma  łóżkami. Pracujemy w trybie ostrym całodobowym, zapewniając przyjęcia pacjentów zarówno w trybie pilnym, jak i w trybie planowym. Dysponujemy salą intensywnego nadzoru medycznego z czterema łóżkami. Podczas diagnozowania  i leczenia,  staramy się obejmować pacjentów opieką holistyczną, uwzględniając ich choroby współistniejące  i problemy socjalno-bytowe, współpracując z pielęgniarkami środowiskowymi i ośrodkami pomocy społecznej. W oddziale pracuje czterech lekarzy specjalistów (choroby wewnętrzne, diabetolog, nefrolog, reumatolog), dwóch lekarzy rezydentów specjalizujących się w chorobach wewnętrznych, dwadzieścia jeden osób personelu pielęgniarskiego , rehabilitantka,  dietetyczka, trzy opiekunki medyczne,  dwie sekretarki, jeden sanitariusz. Stawiamy na ciągły rozwój zawodowy.  Personel zarówno lekarski jak i pielęgniarski nieustannie podnosi swoje kwalifikacje.

Oddział posiada akredytację w zakresie kształcenia specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych (cztery miejsca rezydenckie), istnieje możliwość odbycia stażu podyplomowego przez lekarzy stażystów, oraz stażu kierunkowego w zakresie chorób wewnętrznych prze lekarzy specjalizujących się.

W ramach współpracy z Powiślańską Szkołą Wyższą w Kwidzynie prowadzimy zajęcia praktyczne ze studentami kierunku pielęgniarstwa I i II stopnia.

Oddział świadczy usługi medyczne w zakresie:

 • diagnozowania i leczenia chorób układu krążenia
 • diagnozowania i leczenia chorób układu oddechowego
 • diagnozowania i leczenia cukrzycy
 • diagnozowania i leczenia chorób endokrynologicznych
 • diagnozowania i leczenia chorób układu pokarmowego
 • diagnozowania i leczenia chorób nefrologicznych
 • diagnozowania chorób urologicznych
 • diagnozowania chorób hematologicznych
 • diagnozowania  chorób nowotworowych

Mamy możliwość korzystania z pracowni diagnostycznych:

 • Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Układu Krążenia
 • ECHO-serca, próba wysiłkowa ekg,badanie holterowskie ekg, badanie holterowskie RR, test pochyleniowy
 • Pracownia Endoskopowa  –  kolonoskopia, gastroskopia, możliwość endoskopowego usunięcia zmian
 • Pracownia Ultrasonograficzna
 • Pracownia Rentgenodiagnostyki – zdjęcia rentgenowskie, badania tomograficzne, urografia
 • Możliwość wykonania spirometrii
 • Całodobowa możliwość wykonania badań laboratoryjnych