Oddział wewnętrzny

 

Oddział Wewnętrzny

Dane kontaktowe

Gabinet lekarski: 564724131

Sekretariat: 564724116

Email: wewnetrzny@szpitalnml.pl

Ordynator :lek. Aleksandra Dembowska- Niścigorska

 

Pielęgniarka oddziałowa : Elżbieta Wanner

 

Oddział chorób wewnętrznych dysponuje trzydziestoma  łóżkami. Pracujemy w trybie ostrym

całodobowym, zapewniając przyjęcia pacjentów zarówno w trybie pilnym, jak i w trybie

planowym. Dysponujemy salą intensywnego nadzoru medycznego z czterema łóżkami.

Podczas diagnozowania  i leczenia,  staramy się obejmować pacjentów opieką holistyczną,

uwzględniając ich choroby współistniejące  i problemy socjalno-bytowe, współpracując

z pielęgniarkami środowiskowymi i ośrodkami pomocy społecznej.

W oddziale pracuje czterech lekarzy specjalistów (choroby wewnętrzne, diabetolog,

nefrolog, reumatolog), dwóch lekarzy rezydentów specjalizujących się w chorobach

wewnętrznych, dwadzieścia jeden osób personelu pielęgniarskiego , rehabilitantka,  dietetyczka,

trzy opiekunki medyczne,  dwie sekretarki, jeden sanitariusz.

Stawiamy na ciągły rozwój zawodowy.  Personel zarówno lekarski jak i pielęgniarski nieustannie

podnosi swoje kwalifikacje.

Oddział posiada akredytację w zakresie kształcenia specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych

(cztery miejsca rezydenckie), istnieje możliwość odbycia stażu podyplomowego przez lekarzy

stażystów, oraz stażu kierunkowego w zakresie chorób wewnętrznych prze lekarzy

specjalizujących się.

W ramach współpracy z Powiślańską Szkołą Wyższą w Kwidzynie prowadzimy zajęcia praktyczne

ze studentami kierunku pielęgniarstwa I i II stopnia.

Oddział świadczy usługi medyczne w zakresie:

– diagnozowania i leczenia chorób układu krążenia

– diagnozowania i leczenia chorób układu oddechowego

– diagnozowania i leczenia cukrzycy

– diagnozowania i leczenia chorób endokrynologicznych

– diagnozowania i leczenia chorób układu pokarmowego

– diagnozowania i leczenia chorób nefrologicznych

– diagnozowania chorób urologicznych

– diagnozowania chorób hematologicznych

– diagnozowania  chorób nowotworowych

Mamy możliwość korzystania z pracowni diagnostycznych:

– Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Układu Krążenia – ECHO-serca, próba wysiłkowa ekg,

badanie holterowskie ekg, badanie holterowskie RR, test pochyleniowy

– Pracownia Endoskopowa  –  kolonoskopia, gastroskopia, możliwość endoskopowego usunięcia

zmian

–  Pracownia Ultrasonograficzna

– Pracownia Rentgenodiagnostyki – zdjęcia rentgenowskie, badania tomograficzne, urografia

– możliwość wykonania spirometrii

– całodobowa możliwość wykonania badań laboratoryjnych