Teleporady

W związku z zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwo Zdrowia stanowczo odradzamy wizytę w Poradniach Specjalistycznych Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o. o. Przebywanie w poczekalniach poradni potencjalnie grozi zarażeniem koronawirusem. Jeżeli to możliwe proszę pozostać w domach. W przypadku zaistnienia konieczności kontaktu z lekarzem udostępniamy dla Państwa możliwość rejestrowania się na konsultacje telefoniczne z naszymi lekarzami.

W ramach porady telemedycznej lekarz może wystawić zarówno e-receptę, jak i elektroniczne zwolnienie lekarskie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi.

Jednocześnie informuję, że od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania zawiesza się realizację planowych hospitalizacji i badań endoskopowych. Informacji w tym zakresie można uzyskać:

ODZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY

ODDZIAŁ DZIECIĘCY

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY

PORANIA DERMATOLOGICZNA

PORANIA DIABETOLOGICZNA

PORADNIA LOGOPEDYCZNA

PORADNIA NEONATOLOGICZNA

PORADNIA ONKOLOGICZNA

PORADNIA UROLOGICZNA

PORADNIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY

PORADNIA CHIRURGICZNA

AMBULATORIUM: 564724117

CENTRALNA IZBA PRZYJĘĆ : 564724118

PRACOWNIA ENDOSKOPOWA: 564724142

RTG/USG (TYLKO  PRZYPADKI PILNE)

LABORATORIUM  (TYLKO PRZYPADKI PILNE)