Ze względu na sytuacja epidemiologiczną związana ze zwiększoną liczbą chorych zgłaszających się do lekarzy z powodu infekcji grypopochodnych wprowadza się bezwzględny zakaz odwiedzin w całym szpitalu do odwołania. Decyzja została podyktowana troską o zdrowie pacjentów przebywających na oddziałach.

TELEFON KONTAKTOWY:

CENTRALNA IZBA PRZYJĘĆ : 564724118

ODZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY: 564724149

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY: 564724172

ODDZIAŁ DZIECIĘCY : 564724123

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY: 564724107

AMBULATORIUM: 564724117