Przetarg nieograniczony na dostawy odczynników do hematologii wraz z dzierżawą analizatora oraz na dostawę suchej łaźni do rozmrażania osocza (postępowanie nr 6/PN/2019)

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załącznik 1 do SIWZ Załącznik 2 do SIWZ Załącznik 3 do SIWZ Załącznik 4 do SIWZ Załącznik 5 do SIWZ Załącznik 6a 6b do SIWZ ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Zatrudnimy geriatrę

Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim zatrudni geriatrę do pracy w szpitalu. Szczegółowe warunki pracy i płacy do uzgodnienia z dyrektorem szpitala. Zainteresowanych prosimy o kontakt: adres e-mail: zoznowemiasto@wp.pl Dyrektor Bogumił Kurowski tel. 607655030 sekretariat dyrektora tel. 564742357 lub 564724162 KLAUZULA INFORMACYJNA Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)…

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na dostawy odczynników do koagulologii wraz z dzierżawą analizatora (postępowanie nr 10/PN/2018)

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Zapytania i odpowiedzi oraz informacja o zmianie treści SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ – MODYFIKACJA Zapytania i odpowiedzi 19-07-2018 INFORMACJA…

Czytaj więcej

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatowy z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o., którego reprezentuje Bogumił Kurowski- Dyrektor, 2) Kontakt z Inspektorem…

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na usługi bankowe

  Zapytanie ofertowe na usługi bankowe Załącznik nr 1 (formularz cenowy) Załącznik nr 2 (formularz ofertowy) Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI aneks 2-2018 aneks 3-2017 aneks 3-2018 aneks 4-2017 opinia i raport 2016 rok oświadczenie nr 1 sprawozdanie 31.03.2018…

Czytaj więcej