Komitet Rozbudowy Szpitala w Nowym Mieście Lubawskim

Komitet Rozbudowy Szpitala w Nowym Mieście Lubawskim jest stowarzyszeniem działającym od 1989 roku i Organizacją Pożytku Publicznego od 2008 roku. Wszyscy członkowie stowarzyszenia działają społecznie, nieodpłatnie.

Głównym celem Komitetu jest wspieranie Szpitala Powiatowego poprzez:

  • przyjmowanie dobrowolnych wpłat pieniężnych, darowizn i odpisów regulowanych prawem, w tym 1% podatku PIT,
  • analizowanie potrzeb wspólnie z Dyrekcją Szpitala,
  • przeznaczanie środków na wyposażenie Szpitala.

Każdy może wesprzeć naszą organizację i pomóc Szpitalowi:

  • kupując cegiełkę
  • dobrowolnie wpłacając na konto Komitetu: 60 9484 1121 2001 0110 0909 0001
  • odpisując 1% podatku PIT – nr KRS 0000014968

 

Dziękujemy

Zarząd Komitetu Rozbudowy Szpitala

 

Członkowie reprezentacji:

Koszewski Romuald – przewodniczący Zarządu

Kopański Adam – z-ca przewodniczącego Zarządu

Haska Marta – sekretarz Zarządu

Cieszyńska Bogumiła – członek Zarządu

Barska Łucja – członek Zarządu

Mariola Haska – członek Zarządu

Godziński Edmund – członek Zarządu