ZAPROSZENIE NA WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Komitetu Rozbudowy Szpitala w Nowym Mieście Lubawskim w oparciu o uchwałę Zarządu nr 2/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 roku zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze, które odbędzie się dnia 14 maja 2019 r. o godzinie 16.00 (I termin), 16.30 (II termin) w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim. Proponowany porządek…

Czytaj więcej

Komitet Rozbudowy Szpitala w Nowym Mieście Lubawskim

Komitet Rozbudowy Szpitala w Nowym Mieście Lubawskim jest stowarzyszeniem działającym od 1989 roku i Organizacją Pożytku Publicznego od 2008 roku. Wszyscy członkowie stowarzyszenia działają społecznie, nieodpłatnie. Głównym celem Komitetu jest wspieranie Szpitala Powiatowego poprzez: przyjmowanie dobrowolnych wpłat pieniężnych, darowizn i odpisów regulowanych prawem, w tym 1% podatku PIT, analizowanie potrzeb wspólnie z Dyrekcją Szpitala, przeznaczanie…

Czytaj więcej