OFERTY PRACY

Konkurs na Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa

Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o. o. ul. Mickiewicza 10, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, zatrudni Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa.

Wymogi:

  1. prawo wykonywania zawodu lekarza w Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny realizowanej przez Szpital (w szczególności w zakresie chirurgii, ginekologii i położnictwie, pediatrii i anestezjologii).

Oferujemy:

1) atrakcyjnie wysokie wynagrodzenie,

2) mieszkanie.

Szczegółowe informacje uzyskać można pod nr tel. 607 655 030.

Oferty w formie pisemnej prosimy składać do 31 lipca 2020 r., na adres j. w.

Zatrudnimy lekarzy

Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o. o. zatrudni lekarzy specjalistów: pediatrów, anestezjologów, chirurgów, ginekologów oraz lekarzy na dyżury w nocnej
i świątecznej opiece zdrowotnej. Przyjmiemy do pracy lekarzy chętnych do szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury w zakresie: chorób dziecięcych, chorób wewnętrznych i chirurgii.

Proponujemy bardzo dobre warunki pracy, szczegóły współpracy do uzgodnienia.
Wszystkich zainteresowanych lekarzy prosimy o kontakt:
dyrektor@szpitalnml.pl lub tel. 607 655 030

Zatrudnimy geriatrę

Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim zatrudni geriatrę do pracy w szpitalu.

Szczegółowe warunki pracy i płacy do uzgodnienia z dyrektorem szpitala.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

adres e-mail: zoznowemiasto@wp.pl

Dyrektor Bogumił Kurowski tel. 607655030

sekretariat dyrektora tel. 564742357 lub 564724162

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.Administrator danych i kontakt do niego: Szpital Powiatowy z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o. możliwy jest pod numerem tel. 56 4724162 Kontakt do inspektora ochrony danych: pod numerem tel. 56 4724166 lub adresem email iod@szpitalnml.pl, Cel przetwarzania danych: w związku z zatrudnieniem na stanowisko pracy w Szpitalu Powiatowym. Informacje o odbiorcach danych: Szpital Powiatowy z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Uprawnienia:- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Zatrudnimy PILNIE

Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o. o. PILNIE zatrudni do pracy i na dyżury lekarzy specjalistów w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii, ginekologii i położnictwa, chorób wewnętrznych, pediatrii, neonatologii, lekarzy do pracy w karetce „S” oraz lekarzy chcących się specjalizować w zakresie chorób wewnętrznych i chirurgii ogólnej. Zainteresowanych prosimy o kontakt: Dyrektor 607655030, sekretariat 564742357, e-mail: zoznowemiasto@wp.pl.

Zatrudnimy ginekologa

Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim zatrudni lekarza ginekologa do pracy w oddziale ginekologiczno-położniczym. Warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 10

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

tel. 564724162, 564742357 – sekretariat Dyrektora

email: zoznowemiasto@wp.pl

Przyjmiemy rezydentem

Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim posiada wolne miejsce dla lekarzy chcących się specjalizować w trybie rezydenckim w dziedzinach:

  • chirurgii ogólnej
  • chorób wewnętrzych

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 10

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

tel. 564724162, 564742357 – sekretariat Dyrektora

email: zoznowemiasto@wp.pl

 

Zatrudnimy lekarza

Szpitala Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim zatrudni lekarza anestezjologa do pracy w szpitalu. Kontakt pod numerem telefonu 56472357 lub 564724169

Zatrudnimy pielęgniarkę

Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim, informuję że zatrudni pielęgniarkę do pracy w szpitalu.

Bliższych informacji udziela pielęgniarka naczelna Mariola Haska pod numerem tel. 56 47 24 126

oraz kadry pod numerem tel.  56 47 24 169 i sekretariat dyrektora 56 4724 162

 

Forma zatrudnienia do ustalenia z dyrekcją

 

Zatrudnimy lekarza

Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lub. sp z o.o. zatrudni lekarza – specjalistę medycyny rodzinnej lub pediatrę do pracy w POZ w miejscowości Lubawa. Forma zatrudnienia i warunki finansowe do uzgodnienia.

Kontakt osobisty lub telefoniczny pod nr tel. 564742357. Ofertę można złożyć pisemnie na adres Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp z o.o. ul. Mickiewicza 10 13-300 Nowe Miasto Lubawskie lub mail zoznowemiasto@wp.pl