Początek Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim sięga roku 1908. Wtedy to szpitale średniowieczne miały charakter przytułków dla ubogich ale udzielano w nich również świadczeń opieki leczniczej i odznaczały się dobra organizacją i na ogół dobrym wyposażeniem.  Fundatorem szpitala był dr. Med. Fridrich Lange – obecny patron szpitala. Szpital liczył wtedy 44 łózka, personel składał się z 3 sióstr zakonnych i jednego lekarza który był jednocześnie dyrektorem i ordynatorem na 3 oddziałach. W okresie wojennym szpital został przejęty przez Niemców. W latach okupacji pracowało 3 lekarzy i tylko niemiecki person

el pomocniczy. Po wojnie całe wyposażenie szpitala zostało wywiezione przez hitlerowców. Ze względu na wysoką zachorowalność na naszym terenie  szpital został wyposażony przez międzynarodową organizację niosącą pomoc ekonomiczną po II wojnie światowej UNRRA. Ze względu na panujące epidemie zaczęto otwierać wiejskie ośrodki zdrowia, najpierw w Łąkorzu (1946) potem w Mrocznie (1947), następnie Grodziczno(1953). Krotoszyny i Gryźliny (1954), Wawrowice (1955), Rożental (1956), Nielbark (1960) przeniesiony do Kurzętnika (1962). W roku 1953. został oddany do użytku nowy budynek w którym mieścił się oddział zakaźny.W 1996r zaczęto kolejną rozbudowę szpitala finansowana dzięki Komitetowi Rozbudowy Szpitala. Niestety podczas rozbudowy w końcowej fazie wybuch pożar który zniszczył 50 % kubatury nowego budynku. Odnowienie trwało aż do 2002r. W tym czasie oddziały wewnętrzny i dziecięcy mieściły się na dwóch piętrach internatu Zespołu Szkół i.m C.K. Norwida. Dziś w szpitalu pracuje ok. 200 osób obsługując 6930 hospitalizacji i udzielając prawie 33 000 świadczeń specjalistycznych rocznie, na 5 oddziałach i w 8 poradniach specjalistycznych.