ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony na dostawy odczynników laboratoryjnych z dzierżawą aparatury oraz jednorazowego sprzętu laboratoryjnego (postępowanie nr 11/PN/2020)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Załacznik nr 1 do SIWZ POPRAWNY 27 05 2020

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 28 05 2020 r

INFORMACJA zmiana terminów SIWZ załącznika nr 1 do SIWZ załącznika nr 4 do SIWZ

SIWZ modyfikacja 28 05 2020 r

Załącznik nr 1 do SIWZ modyfikacja 28 05 2020 r

Załącznik nr 4 do SIWZ modyfikacja 28 05 2020 r

PYTANIA I ODPOWIEDZI (03.06.2020 r.)

PYTANIA I ODPOWIEDZI II (03.06.2020 r. )

PYTANIA I ODPOWIEDZI III (05.06.2020 r. )

Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przetarg nieograniczony na dostawy materiałów opatrunkowych i rękawic (postępowanie nr 10/PN/2020)

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załacznik nr 1 do SIWZ

załącznik nr 2 do SIWZ

załącznik nr 3 do SIWZ

załącznik nr 4 do SIWZ

załącznik nr 5 do SIWZ

załącznik nr 6 do SIWZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

PYTANIA I ODPOWIEDZI

INFORMACJA zmiany terminów i SIWZ

SIWZ modyfikacja 8.05.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku (postępowanie nr 9/PN/2020)

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załacznik nr 1 do SIWZ

załącznik nr 2 do SIWZ

załącznik nr 3 do SIWZ

załącznik nr 4 do SIWZ

załącznik nr 5 do SIWZ

załącznik nr 6 do SIWZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

PYTANIA I ODPOWIEDZI

INFORMACJA zmiany terminów i SIWZ

SIWZ modyfikacja 8.05.2020 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ modyfikacja 8.05.2020 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI – Sprostowanie (11.05.2020 r. )

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Grupa 14

SPROSTOWANIE DO INFORMACJI O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przetarg nieograniczony na usługi utrzymania czystości, wykonywanie prac pomocniczych przy pacjencie i prac porządkowych (postępowanie nr 5/PN/2020)

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załącznik nr 1 do SIWZ

załącznik nr 2 do SIWZ

załącznik nr 3 do SIWZ

załącznik nr 4 do SIWZ

załącznik nr 5 do SIWZ

załącznik nr 6 do SIWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOT. SIWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOT. SIWZ (27.20.2020)

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA