ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony 4/PN/2014

nagłówek

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania

  (postępowanie nr 4/PN/2014)

 

OGŁOSZENIE

SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA DOT. SIWZ

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

Przetarg nieograniczony 2/PN/2014

Przetarg nieograniczony na dostawy środków dezynfekcyjnych, nici chirurgicznych, jałowych osłon, siatek chirurgicznych i taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu   (postępowanie nr 2/PN/2014)

OGŁOSZENIE

SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA DOT. SIWZ

ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA DOT. SIWZ (aktualizacja 2014-02-01)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

SPROSTOWANIE DO INFORMACJI O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY