Przetarg nieograniczony na dostawy odczynników do hematologii wraz z dzierżawą analizatora oraz na dostawę suchej łaźni do rozmrażania osocza (postępowanie nr 6/PN/2019)

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załącznik 1 do SIWZ Załącznik 2 do SIWZ Załącznik 3 do SIWZ Załącznik 4 do SIWZ Załącznik 5 do SIWZ Załącznik 6a 6b do SIWZ ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na usługi utrzymania czystości, wykonywanie prac pomocniczych przy pacjencie i prac porządkowych (postępowanie nr 4/PN/2019)

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Zapytania i odpowiedzi Załącznik nr 6 do SIWZ –…

Czytaj więcej