Centralna sterylizatornia

Przygotowuje narzędzia chirurgiczne i materiały medyczne w sposób gwarantujący personelowi i pacjentom bezpieczeństwo ich użycia. Prawidłowe przygotowanie wyrobów medycznych oznacza, że są one poddane procesom dezynfekcji, mycia oraz sterylizacji.