Komitet Rozbudowy Szpitala

Informacje ogólne

Komitet Rozbudowy Szpitala w Nowym Mieście Lubawskim jest stowarzyszeniem działającym od 1989 roku i Organizacją Pożytku Publicznego od 2008 roku. Wszyscy członkowie stowarzyszenia działają społecznie, nieodpłatnie.

Głównym celem Komitetu jest wspieranie Szpitala Powiatowego poprzez:

  • przyjmowanie dobrowolnych wpłat pieniężnych, darowizn i odpisów regulowanych prawem, w tym 1,5% podatku PIT,
  • analizowanie potrzeb wspólnie z Dyrekcją Szpitala,
  • przeznaczanie środków na wyposażenie Szpitala.

Każdy może wesprzeć naszą organizację i pomóc Szpitalowi:

  • kupując cegiełkę
  • dobrowolnie wpłacając na konto Komitetu: 60 9484 1121 2001 0110 0909 0001
  • odpisując 1,5% podatku PIT – nr KRS 0000014968
 

Dziękujemy

Zarząd Komitetu Rozbudowy Szpitala

Członkowie reprezentacji:

Kopański Adam – przewodniczący Zarządu

Haska Mariola – z-ca przewodniczącego Zarządu

Haska Marta – sekretarz Zarządu

Jaroszewska Wioletta – skarbnik Zarządu

Cieszyńska Bogumiła – członek Zarządu

Gawińska Justyna – członek Zarządu

Godziński Edmund – członek Zarządu