Oddział Chorób Wewnętrznych

Dane kontaktowe

Gabinet lekarski: +48 56 47 24 131
Sekretariat: +48 56 47 24 116
email: wewnetrzny@szpitalnml.pl

Koordynator oddziałulek. Aleksandra Dembowska-Niścigorska
Pielęgniarka oddziałowaElżbieta Wanner
Personel lekarski:
lek. Urbańska Sylwia
lek. Szpanelewska Elżbieta
lek. Lange Natan
lek. Aleksandra Przsybylska

Oddział chorób wewnętrznych dysponuje trzydziestoma  łóżkami. Pracujemy w trybie ostrym całodobowym, zapewniając przyjęcia pacjentów zarówno w trybie pilnym, jak i w trybie planowym. Dysponujemy salą intensywnego nadzoru medycznego z czterema łóżkami. Podczas diagnozowania  i leczenia,  staramy się obejmować pacjentów opieką holistyczną, uwzględniając ich choroby współistniejące  i problemy socjalno-bytowe, współpracując z pielęgniarkami środowiskowymi i ośrodkami pomocy społecznej. W oddziale pracuje czterech lekarzy specjalistów (choroby wewnętrzne, diabetolog, nefrolog, reumatolog), dwóch lekarzy rezydentów specjalizujących się w chorobach wewnętrznych, dwadzieścia jeden osób personelu pielęgniarskiego , rehabilitantka,  dietetyczka, trzy opiekunki medyczne,  dwie sekretarki, jeden sanitariusz. Stawiamy na ciągły rozwój zawodowy.  Personel zarówno lekarski jak i pielęgniarski nieustannie podnosi swoje kwalifikacje.

Oddział posiada akredytację w zakresie kształcenia specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych (cztery miejsca rezydenckie), istnieje możliwość odbycia stażu podyplomowego przez lekarzy stażystów, oraz stażu kierunkowego w zakresie chorób wewnętrznych prze lekarzy specjalizujących się.

W ramach współpracy z Powiślańską Szkołą Wyższą w Kwidzynie prowadzimy zajęcia praktyczne ze studentami kierunku pielęgniarstwa I i II stopnia.

Oddział świadczy usługi medyczne w zakresie:

 • diagnozowania i leczenia chorób układu krążenia
 • diagnozowania i leczenia chorób układu oddechowego
 • diagnozowania i leczenia cukrzycy
 • diagnozowania i leczenia chorób endokrynologicznych
 • diagnozowania i leczenia chorób układu pokarmowego
 • diagnozowania i leczenia chorób nefrologicznych
 • diagnozowania chorób urologicznych
 • diagnozowania chorób hematologicznych
 • diagnozowania  chorób nowotworowych

Mamy możliwość korzystania z pracowni diagnostycznych:

 • Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Układu Krążenia
 • ECHO-serca, próba wysiłkowa ekg,badanie holterowskie ekg, badanie holterowskie RR, test pochyleniowy
 • Pracownia Endoskopowa  –  kolonoskopia, gastroskopia, możliwość endoskopowego usunięcia zmian
 • Pracownia Ultrasonograficzna
 • Pracownia Rentgenodiagnostyki – zdjęcia rentgenowskie, badania tomograficzne, urografia
 • Możliwość wykonania spirometrii
 • Całodobowa możliwość wykonania badań laboratoryjnych