Prawa Pacjenta

Pamiętaj, jako pacjent masz prawo do:

 • Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej
 • Informacji o swoim stanie zdrowia
 • Zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji z Tobą związanych, w szczególności z Twoim stanem zdrowia
 • Wyrażenia zgody lub jej odmowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych
 • Poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych
 • Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych;
 • Dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych;
 • Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza;
 • Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego;
 • Opieki duszpasterskiej;
 • Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.
 

KARTA PRAW DZIECKA – PACJENTA

1. Dzieckiem – pacjentem jest każda osoba, która nie ukończyła 18 lat.

2. Jeżeli zachorujesz, personel medyczny powinien zrobić wszystko, żeby Cię wyleczyć i zapewnić opiekę podczas leczenia.

3. Kiedy tylko stan twojego zdrowia się poprawi na tyle, że będziesz mógł wrócić do domu, masz do tego prawo.

4. Ty oraz Twoi rodzice lub opiekunowie macie prawo wiedzieć w jaki sposób lekarze zamierzają Cię leczyć i jakie to przynosi efekty.

5. Twoi rodzice lub opiekunowie mają prawo do dokumentów, w których lekarze opisują Twoją chorobę.

6. Decyzja o leczeniu nie może być podejmowana bez Twojego udziału, jednak dopóki nie skończysz 16 lat podejmą ją za Ciebie rodzice lub opiekunowie – potem także Ty będziesz o tym współdecydował.

7. Nikt bez Twojej zgody nie może rozgłaszać , że jesteś chory – masz prawo, by zachowano to w tajemnicy, którą znasz tylko Ty, personel medyczny oraz Twoi rodzice lub opiekunowie.

8. Nikt nie może Cię bić, zawstydzić, lekceważyć i straszyć. W czasie choroby dorośli powinni szczególnie Cię wspierać i dbać o Twoje dobre samopoczucie.

9. Masz prawo do stałego kontaktu z najbliższymi. Twoi bliscy mają prawo być z Tobą w szpitalu. Tylko w wyjątkowych sytuacjach lekarze decydują, że nie mogą oni z Tobą przebywać.

10. Podczas pobytu w szpitalu zawsze możesz do swoich bliskich zadzwonić lub napisać.

11. Szpital to miejsce, w którym masz wyzdrowieć, ale masz również prawo do nauki, zabawy o odpoczynku. Wyzdrowiejesz szybciej nie myśląc ciągle o chorobie.

12. Jeżeli tylko masz taką ochotę, możesz spotkać się z osobą duchowną Twojego wyznania.

13. Masz prawo umieścić cenne przedmioty w depozycie szpitalnym.

Skip to content