Administratorem ochrony danych osobowych jest
Szpital Powiatowy
w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o.