Dokumentacja medyczna
Szpitala Powiatowego
w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o.